L’escola

Per potenciar el desenvolupament: afectiu, social, motriu i cognitiu dels nostres nens.

  1. Integrar els nens en el món escolar amb seguretat, alegria i confiança.
  2. Afavorir una autoimatge positiva .
  3. Avançar en la  autonomia personal.
  4. Afavorir el desenvolupament psicomotriu.
  5. Potenciar la iniciativa i creativitat.
  6. Potenciar les intel·ligències múltiples.
  7. Iniciar en els valors, hàbits i respecte envers els altres.
  8. Gaudir de les festes populars per conèixer les tradicions pròpies de Catalunya.

Tot amb la imprescindible col·laboració de les famílies.