L’escola

COM TREBALLEM?

 

Seguim una línia pedagògica constructivista, en la que ajudem a trobar als nens i nenes les eines que els permetin construir els seus propis coneixements i aprenentatges a través de l’exploració, el joc i la descoberta de l’entorn. Tots els espais de l’escola són, potencialment, espais educatius per l’infant, on cadascú pot desplegar les seves qualitats i explorar els seus interessos personals.

 

Respectem el ritme de desenvolupament de cada nen i nena, sense presses ni pressions, i creiem que envoltant als infants de respecte, escolta i amor és com es desenvolupen en la seva totalitat.


Pensem que l’autonomia i l’assertivitat són una de les bases de l’autoestima, i creiem fermament en la individualitat de cada individu. D’aquesta manera, les aules estan disposades de manera que els infants poden trobar diverses propostes que cobreixin els diferents interessos de cada nena i nena, respectant l’elecció de proposta i el ritme de maduració de cada infant.

 

ESCOLA OBERTA


Considerem que les famílies són una part molt important de la nostra escola, i per aquest motiu són benvingudes dins de les aules, acompanyant als seus fills i filles en l’entorn escolar. Poden quedar-se a l’escola l’estona que considerin necessari, respectant la necessitat de cada família.